Izobraževanje učiteljev

Spoštovani učiteljice in učitelji kemije v osnovnih in srednjih šolah, 

Vabimo vas na 8 urni seminar, na daljavo, o novostih pri poučevanju kemije za nadarjene, ki se razvijajo v sklopu Erasmus + projekta DiSSI (Diversity in Science towards Social Inclusion – Non-formal Education in Science for Students’ Diversity – Različnost v naravoslovju za socialno vključenost – neformalno naravoslovno izobraževanje za različnost). Več o projektu najdete na spletnih straneh: 

Mednarodna spletna stran projekta DiSSi

Spletna stran projekta DiSSI Slovenija 

Seminar bomo organizirali v spletnem okolju zoom in za opravljen seminar in aktivno udeležbo boste prejeli ustrezno potrdilo, ki ga boste lahko uporabili v skladu s P R A V I L N I Kom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive. 

Urnik seminarja: 

16.11.2022 od 16.00 do 18.30 Predstavitev projekta in gradiv, ki so nastale v projektu. 

23.11.2022 od 16.00 do 17.30 Predstavitve izdelkov udeležencev 

Prijava na seminar je možna preko google obrazca: DiSSi seminar – Prijava

Moduli iz kemije so nastali v sklopu predmetov Molekularni in prehranski vidiki sodobne gastronomije, Naravoslovje v forenziki in športu ter Trojan narava kemijskih pojmov v študijskem letu 2020/21 in ERASMUS+ projekta DiSSI (Diversity in Science towards Social Inclusion – Non-formal education in Science for Students’ Diversity). Študenti študjske smeri kemija na Univerzi v Ljubljani, Pedagoški fakulteti so v zimskem semestru pri seminarskem delu pripravljali učne module, ki temeljijo na učenju z raziskovanjem. Učitelji jih lahko uporabijo te module za obogatitvne dejavnosti pri pouku kemije, za dejavnosti pri izbirnih predmetih kemije ali krožke oz. za poučevanje specifičnih vsebin učnega načrta.

Besedila modulov niso lektorirana in recenzirana.