Zelena kemija prihodnosti

Fosilna goriva so še dandanes, kljub naprednemu razvoju družbe, eden glavnih in neobnovljivih virov kemične energije, ki veljajo za glavne onesnaževalce atmosfere. Pri gorenju fosilnih goriv namreč nastajajo velike količine toplogrednih plinov, ki so odgovorni za povečano segrevanje Zemlje. Nekateri izmed njih povzročajo tudi nastanek oziroma povečevanje ozonske luknje.

V modulu »zelena kemija« bodo nadarjeni učenci in dijaki raziskali nekaj primerov alternativnih goriv prihodnosti, jih v laboratoriju sintetizirati ter eksperimentalno preizkusili njihove fizikalne in kemijske lastnosti v primerjavi s tradicionalnimi gorivi.