Zdravilne učinkovine v popru

Kemija naravnih spojin je ena izmed specifičnih vej organske kemije, ki zajema pregled sistema značilnih naravnih spojin po kriterijih kemijske strukture ter prepoznava povezave med strukturo in lastnostmi naravnih spojin. Ključna je opredelitev naravnih virov, funkcij in lastnosti spojin v živih organizmih, njihov metabolizem in različni vplivi na zdravje. Kemija naravnih spojin posega v pregled uporabe naravnih spojin v medicini, farmaciji, prehrambni industriji in drugje.

V okviru modula »kemija naravnih spojin« bodo nadarjeni učenci in dijaki poglobljeno obravnavali vsebino alkaloidov. Preizkušali in izpopolnjevali bodo eksperimente ekstrakcije in izolacije naravnih spojin, ki so primerni za delo v šolskem kemijskem laboratoriju. Naučili se bodo sposobnosti reševanja kemijskih problemov v vsakdanjem življenju s poznavanjem vpliva pomena in uporabe naravnih spojin v industriji medicini in razvoju družbe.