Predstavitve rezultatov

Predstavitve rezultatov so razdeljene na tri dele in sicer na mednarodne konference, raziskovalne naloge, ter na objavljene članke.