Prijava na delavnice

Kemija naravnih spojin

Kemija naravnih spojin je ena izmed specifičnih vej organske kemije, ki zajema pregled sistema značilnih naravnih spojin po kriterijih kemijske strukture ter prepoznava povezave med strukturo in lastnostmi naravnih spojin. Ključna je opredelitev naravnih virov, funkcij in lastnosti spojin v živih organizmih, njihov metabolizem in različni vplivi na zdravje. Kemija naravnih spojin posega v pregled uporabe naravnih spojin v medicini, farmaciji, prehrambni industriji in drugje.

V okviru DiSSI raziskovalnega modula »kemija naravnih spojin« bodo nadarjeni dijaki poglobljeno obravnavali vsebino alkaloidov. Preizkušali in izpopolnjevali bodo eksperimente ekstrakcije in izolacije naravnih spojin, ki so primerni za delo v šolskem kemijskem laboratoriju. Pri izoliranih naravnih spojinah bodo nato z različnimi eksperimenti preverjali nekatere njihove biološke aktivnosti. Dijaki se bodo naučili sposobnosti reševanja kemijskih problemov v vsakdanjem življenju s poznavanjem vpliva pomena in uporabe naravnih spojin v industriji medicini in razvoju družbe.

Število mest: 25 dijakov oz. en razred.

Dan in datum izvedbe: po dogovoru.

Lokacija izvedbe: Pedagoška fakulteta, UL, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

Ura izvedbe: po dogovoru med učiteljem SŠ in izvajalci modula PEF UL.

Trajanje delavnice: 5 šolskih ur.

Gradivo: za učitelje dostopno na spletni strani projekta DiSSI

https://dissislovenia.splet.arnes.si/kemija-naravnih-spojin/

Kontakt za več informacij in prijava: miha.slapnicar@pef.uni-lj.si


Naravoslovje v forenziki

Modul udeležence postavi pred namišljen scenarij, v katerem se je zgodil nek zločin. Naloga udeležencev je, da preko različnih metod in testov ugotovijo, kdo je storilec zločina. Pri tem se seznanijo z različnimi tehnikami odkrivanja latentnih prstnih odtisov, kako s pomočjo mikroskopa preverimo ujemanje dlak ter spoznajo princip delovanja metode PCR in gelske elektroforeze, s katerima lahko preverimo ujemanje posameznih vzorcev DNA.

Število mest: 25 učencev oz. en razred (delavnica je primerna za 8. in 9. razred)

Dan in datum izvedbe: po dogovoru.

Lokacija izvedbe: Pedagoška fakulteta, UL, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

Ura izvedbe: po dogovoru med učiteljem in izvajalci modula PEF UL

Trajanje delavnice: 5 šolskih ur.

Več informacij glede izvedbe in prijava: Luka.vinko@pef.uni-lj.si

Kemija okolja

V modulu so udeleženci seznanjeni s problemom onesnaženja voda z amonijevimi ioni. Na podlagi učenja z raziskovanjem, preko pregleda različnih virov literature poskušajo priti do rešitve, kako bi lahko tudi v šolskem laboratoriju na najbolj ugoden, preprost in učinkovit način, te ione iz vode odstranili. Pri tem se srečajo še z analitskimi metodami kot sta spektrofotometrija oziroma kolorimetrija.

Število mest: 25 učencev oz. en razred (delavnica je primerna za 9. razred, ali dijake)

Dam in datum izvedbe: po dogovoru.

Lokacija izvedbe: Pedagoška fakulteta, UL, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

Ura izvedbe: po dogovoru med učiteljem in izvajalci modula PEF UL

Trajanje delavnice: 5 šolskih ur.

Več informacij glede izvedbe in prijava: Luka.vinko@pef.uni-lj.si