Kemija okolja – vode

V modulu so udeleženci seznanjeni s problemom onesnaženja voda z amonijevimi ioni. Na podlagi učenja z raziskovanjem, preko pregleda različnih virov literature poskušajo priti do rešitve, kako bi lahko tudi v šolskem laboratoriju na najbolj ugoden, preprost in učinkovit način, te ione iz vode odstranili. Pri tem se srečajo še z analitskimi metodami kot sta spektrofotometrija oziroma kolorimetrija.

Modul-Kemija okolja